Warunki pożyczki

Modna Pożyczka trafi do Ciebie jeśli

  • Masz minimum 21 lat, jednak nie więcej niż 73 lat
  • Jesteś obywatelem Polski, mieszkającym na jej terenie
  • Nie jesteś wpisany do rejestrów dłużników KRD oraz ERIF
  • Nie posiadasz nieuregulowanych zobowiązań w innych instytucjach pożyczkowych

Aby proces otrzymania pożyczki przebiegł pomyślnie potrzebujesz

  • Własnego rachunku bankowego
  • Aktywnego telefonu komórkowego
  • Prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego – pamiętaj, że podane przez Ciebie dane muszą kompletne i prawdziwe
  • Rejestracji poprzez weryfikację ekspresową Kontomatik lub wykonanie przelewu weryfikującego w wysokości 1 grosza, z należącego do Ciebie rachunku bankowego

Gdy wszystkie czynności zostaną wykonane prawidłowo, my przystąpimy do badania Twojej zdolności kredytowej. Jeśli wynik będzie pozytywny pożyczka trafi na Twoje konto. Pamiętaj, że w danej chwili możesz posiadać tylko jedną Modną Pożyczkę, warunkiem uzyskania kolejnej jest spłata bieżącego zobowiązania. Gwarantujemy stałe koszty spłaty pożyczki, jeśli zostanie ona spłacona w terminie. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy pożyczka powinna zostać spłacona terminowo, jeśli jednak będzie to niemożliwe istnieje możliwość prolongaty terminu spłaty pożyczki. W przypadku nie uregulowania zobowiązania terminowo zastrzegamy sobie prawo do naliczenia kosztów związanych z postępowaniem windykacyjnym.

Modna Pożyczka - opinie o pożyczce   Modna Pożyczka opinie   Polski Związek Instytucji Pożyczkowych